8. kapitola

Formáty a rozměry online reklamy

Doba, kdy online reklama znamenala několik bannerů je dávno pryč. Víte, jaké formáty online reklamy můžete použít pro vaši kampaň? Chcete se zorientovat v nabídce a doporučení od digitální agentury? Přečtěte si tuto kapitolu.

Kapitola je rozdělena na 6 částí podle druhu reklamy:

1. Vyhledávací reklama

Reklama se uživatelům zobrazuje spolu s výsledky vyhledávání ve vyhledávačích. V Česku jsou nejpoužívanější vyhledávače Google a Seznam. Reklamu najdete nad neplacenými výsledky vyhledávání a také pod nimi. Ukázka:

Placené výsledky vyhledávání - PPC ve vyhledávání

Reklama se nazývá placené výsledky vyhledávání. Formáty takové reklamy mohou být:

Textové (responzivní) inzeráty

Textové inzeráty obsahují titulek (resp. 2 titulky), popisek a webovou adresu. V reklamě ve vyhledávači Seznam je délka stanovena na maximálně 30 znaků pro každý z titulků a 90 znaků pro popisek. Textová reklama může být rozšířená o tzv. rozšíření reklamy – slovní fráze, místa poboček, telefonní číslo atd.

PPC ve vyhledávání

Produktové inzeráty (PLA)

Produktové inzeráty ve vyhledávání obsahují fotku, název a cenu produktu. Oproti textovým inzerátům mají výhodu, že uživatel před kliknutím produkt vidí, takže se může rozhodnout, zda jej zaujal. Inzerent zaplatí pouze, když uživatel na reklamu klikne. A pokud produkt v reklamě uživatele nezaujme, tak pravděpodobně neklikne a inzerent neplatí.

PLA ve vyhledávání

2. Bannery

Bannerová reklama se může zobrazovat v displejové síti, tzn. na plochách napříč internetem. Jednotlivé reklamní sítě mají nasmlouvané weby nebo síť partnerských webů, kde se může reklama zobrazovat. Více o tom způsobu reklamy jsem popsal v kapitole o cílení reklamy.

V rámci těchto displejových ploch můžete využít bannerové reklamy následujících reklamních formátů (v závislosti na konkrétní reklamní síti nebo mediální skupině):

Standardní (PPC) bannery

Jako standadní bannery označuji bannery, které se používají v rámci největších reklamních PPC systémů v Česku – Google Ads a Sklik. Zároveň je u většiny z nich překryv s použitím bannerů pro RTB. Tento formát internetové reklamy považuji za nejznámější. Ukázka takového banneru:

PPC displejový banner

Časté rozměry PPC bannerů:

 • čtverce a obdélníky: 300x250, 300x300, 480x300, 480x480, 250x250, 336x280, 200x200, 240x400, 580x400
 • svislé bannery: 160x600, 300x600, 120x600, 300x1050,
 • vodorovné bannery: 468x60, 728x90, 970x310, 970x90, 970x250
 • mobilní formáty: 320x100, 320x50, 300x100.

Branding

Branding je formát, který obklopuje obsahovou stránku a tím zajišťuje vysokou vizibilitu sdělení. Branding banner se nakupuje na CPT (platba za tisíc zobrazení) a jeho cena je vyšší než cena za nákup běžných bannerů či responzivní reklamy. Ukázka branding banneru v síti Sklik (zmenšený rozměr):

Branding banner v síti Sklik

Tento formát lze nakoupit přes PPC systém Sklik pro obsahovou síť Skliku, přes RTB systémy nebo napřímo.

Responzivní reklama

Responzivní reklama (v Google Ads) a jí velmi podobná kombinovaná reklama (v Sklik) je typ reklamy, který kombinuje:

 • text ve formě nadpisu a popisku,
 • obrázek nebo i video (podle reklamní sítě),
 • název nebo logo firmy (podle reklamní sítě).

Agentuře nebo do reklamní sítě dodáte výše uvedený obsah a reklamní síť sama optimalizuje kombinaci obrázku a textů pro maximální výkon reklamy podle ploch, kde se reklamy zobrazují.

Výhodou tohoto formátu je optimalizace obsahu pro výkon a úspora času grafiků, protože reklama se přizpůsobí jednotlivým formátům. Nevýhodou je nutnost přípravy textu a to, že inzerent nemůže předem přesně ovlivnit zobrazení reklamy ve všech formátech.

Dynamická reklama

Dynamickou reklamou označuji formáty, které se načítají automatizovaně a individuálně podle jednotlivých uživatelů. Tedy dynamický remarketing, kdy se uživatelům zobrazují produkty, které si dříve prohlíželi či přidali do košíku nebo také její obdoba pro získávání nových zákazníků. kteří jsou svou charakteristikou podobní těm současným. Ukázka banneru s dynamickým remarketingem (místo koleček budou prohlížené produkty na konkrétním e-shopu):

Dynamický remarketing

Nativní reklama

Nativní reklama se tváří jako součást obsahu webu. Například reklama ve výpisu článků, která se snaží uživatele přivést na článek. V tomto článku mohou být následně popsány přednosti prodávaného produktu. Ukázka:

Nativní reklama

3. Videoreklama

Online videoreklama je v posledních letech velmi oblíbená forma reklamy na internetu. V budoucnu to bude možná i náhrada televizní reklamy. Samotná videoreklama má oproti televizní reklamě řadu výhod např. přesné cílení, detailní statistiky, snadnější dostupnost pro inzerenta (z hlediska minimální rozpočtové náročnosti).

Jednotlivé formáty videoreklamy závisí na médiích, kde se budou zobrazovat. Pro snadnější pochopení a možnost využít video ve více reklamních sítích jsem tyto formáty zjednodušil do následujících skupin:

Delší přeskočitelné videospoty

Tyto spoty se využívají pro delší přeskočitelné reklamy, které může uživatel přeskočit po prvních 5 vteřinách. Doporučuju délku 30 až 45 vteřin, ale video může mít až 60 vteřin. Spoty pak půjde využít pro YouTube TrueView (až 120 vteřin) a Seznam Videospot, Facebook videoreklamy, mobilní videospoty v rámci displejové sítě Google či další napřímo nakupované reklamy.

Ukázka přeskočitelné reklamy na YouTube (v prvních vteřinách, kdy ještě nejde přeskočit – odpočítávání vpravo dole).

Delší přeskočitelná reklama na YouTube

Kratší videospoty

Tyto spoty se využívají zejména pro nepřeskočitelné formáty, takže je uživatel musí dokoukat až do konce. V délce 6 vteřin nebo 15 vteřin budou ideální pro využití na YouTube bumpery (6 vteřin), YouTube nepřeskočitelné spoty (15 vteřin), Seznam Bumper (6 vteřin). Dále lze video použít také pro Facebookové instreamové reklamy (5 až 15 vteřin).

Vertikální videospoty

Vertikální spoty jsou vhodné zejména pro reklamy ve Stories. Nejrozšířenějším formátem je reklama v Instagram Stories.

Myslete na titulky u videoreklam

Zejména pro sociální sítě a reklamní plochy, kde se reklama nezobrazuje před nebo při sledování videa, ale zobrazuje se v displejových „bannerových” plochách (tzv. oustream) doporučuji tvorbu spotu s titulky, protože uživatel si může video zobrazit bez zvuku.

4. Sociální sítě

V rámci reklam beru sociální sítě jako další displejovou plochu pro reklamu. Mezi nejpopulárnější sociální sítě patří Facebook a Instagram. Pojďme se podívat na jejich reklamní formáty:

Reklama v kanálu vybraných příspěvků

Asi nejznámější reklamní prostor na sociálních sítích Facebook a Instagram. Reklama se objeví, když si uživatel prohlíží kanál příspěvků (feed). Reklamou může být:

 • původně organický post podpořený reklamou,
 • reklamní post – darkpost, který se zobrazí jen v reklamě tzn. nezobrazí se na zdi inzerenta mezi příspěvky.

Reklama může být využita ke komunikaci banneru (obrázku) nebo videa. V obou případech je reklama doplněná textem jako běžný příspěvek.

Facebook reklama

Reklama v pravém sloupci

Spolu s reklamou v kanálu příspěvků patří tato reklama mezi původní reklamní formáty na Facebooku. Zobrazuje pouze na počítači a to v pravém sloupci, tedy vedle kanálu příspěvků.

Další displejové plochy

Facebook umožňuje umísťovat reklamu také do dalších displejových ploch v rámci služeb Facebooku, kde se reklamy přizpůsobují danému umístění. Například více ploch ve Facebook Marketplace (Tržiště), videokanálech na Facebooku a vyhledávání na Facebooku.

Reklama při sledování videa

Podobně jako na YouTube i na Facebooku lze zadat reklamu, která se zobrazí při nebo před sledováním videa tzv. instream video.

Reklama ve stories

Velmi populární a vizibilní formát je reklama ve Stories (příběhy) na Instagramu a Facebooku. Při zadávání této kreativy je potřeba myslet na to, že má být vertikální 1080 x 1920 px.

Reklama v Messengeru

Reklama v Messengeru se zobrazuje ve výpisu doručených zpráv jako další zpráva, která je označena štítkem reklama.

5. Vlastní kanály

Při uvažování nad reklamou a kreativami myslete také na vlastní kanály, kde můžete ukázat vaši kampaň. Mezi vlastní kanály patří:

 • newsletter,
 • home page,
 • vlastní blog,
 • organické posty na sociálních sítích,
 • a další vlastní online kanály.

6. PR články

PR článek (také komerční článek) je článek, jehož text a obrázky dodává inzerent internetovému magazínu, kde je publikován. Za publikaci inzerent platí a vydavatelé si obvykle vyhrazují právo na posouzení vhodnosti obsahu. Článek musí být označený jako placený.

Samotné PR články při správném odkazování pomáhají také offpage SEO (optimalizace pro vyhledávače) webu inzerenta. Ovšem nezaměňujte reálné PR články se „SEO PR” články. Zatímco PR články jsou vydávané za účelem skutečného dosahu u čtenářů, „SEO PR” články se realizují pouze kvůli SEO, ale reálná hodnota pro čtenáře je minimální.

Už máte základní přehled online kreativ. A v příští kapitole budete mít možnost nachytřit se o nástrojích online marketingu.

Ing. Ivo Pačinek